kredyt hipoteczny poznań - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine


kredyt hipoteczny poznań

firefox To, który z szerokiej oferty kredytów mieszkaniowych wybierzemy może mieć kardynalne znaczenie dla tego, jak później będziemy spłacali swoje wierzytelności. Ponieważ ilość dostępnych na rynku kredytów mieszkaniowych liczy się w tysiącach, i to grubych, trzeba naprawdę bardzo uważnie przyjrzeć się ofertom przed wybraniem właściwego. Poza kwotą, oprocentowaniem i okresem spłat, czyli tym co oczywiście najważniejsze, istnieje jeszcze całkiem sporo punktów, którymi warto byłoby się zainteresować przed podpisaniem ostatecznej umowy. Punkty te mogą wprawdzie narzucać dodatkowe opłaty, ale też w jakiś sposób poprawiać ocenę kredytu. Dzieje się tak na przykład z ubezpieczeniem wkładu własnego. Pozwala ono na niepłacenie rat nawet przez kilka lat w przypadku nagłej utraty pracy, wypadku, choroby czy innych zdarzeń losowych. Natomiast stawianie klientowi ultimatum w formie „albo kredyt i płatne konto albo „nic” jest niezgodne z przepisami, nieprzyjemne i drogie. W ogóle wszelkim ofertom wiązanym powinniśmy przyjrzeć się dokładniej, ponieważ zazwyczaj druga usługa też nie jest za darmo, najczęściej jest zupełnie zbędna, ale z punktu widzenia banku stanowi integralną część umowy o kredyt hipoteczny.

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Zapewne wiele osób poszukujących najlepszej oferty kredytu hipotecznego musiało przejść ileś banków, żeby w ogóle dostać wstępna decyzję pozytywną. Wynika to z tego, że różne banki w różny sposób dokonują oceny zdolności kredytowej. Nie istnieje jeden, wspólny dla wszystkich banków system, który mógłby posłużyć do jednoznacznego ustalenia, czy dana osoba na kredyt może liczyć czy też nie. Brane pod uwagę są różne czynniki- oczywiście przede wszystkim wysokość zarobków i inne istniejące zobowiązania kredytowe. Ale bank również ze swojego punktu widzenia ocenia ryzyko, jakie musiałby ponieść udzielając danej osobie kredyt, a tu już każda instytucja ocenia to w różny sposób, co tez daje różne wyniki. Warto pamiętać, że im dłuższy ma być okres kredytowania tym łatwiej będzie zaciągnąć kredyt. Poza tym, kredyty zaciągane w walucie innej niż złotówki wymagają bardziej rygorystycznego podejścia do zagadnienia zdolności kredytowej. Nie dziwi więc, że różne osoby z podobnymi zarobkami lub nawet jedna i ta sama osoba w różnych bankach ma różne względne zdolności kredytowe. Niemniej jednak warto pamiętać, żeby przed wybraniem się do banku samemu sobie oszacować czy stać nas na jakikolwiek kredyt i dopiero po udzieleniu odpowiedzi próbować zdobyć pieniądze.

Trochę biurokracji

Zdobycie kredytu mieszkaniowego nie jest łatwe. Z drugiej jednak strony trochę papierkowej roboty może stworzyć pewien margines bezpieczeństwa. Żeby niepotrzebnie nie tracić czasu najlepiej jest umówić się z doradcą banku (lub kilku) telefonicznie i po podpisaniu tak zwanej umowy przedwstępnej złożyć w wybranej instytucji wniosek o przyznanie kredytu. Wniosek taki można złożyć w kilku bankach, ponieważ jest on niezobowiązujący i dopiero po podpisaniu ostatecznej umowy bank udziela kredytu. Na tym etapie lepiej jest zabezpieczyć się kilkoma wnioskami, na wypadek, gdyby któryś z banków jednak nie przyznał nam kredytu. Przed podpisaniem powinieneś otrzymać z banku wzór umowy, zazwyczaj na zapoznanie się z nią otrzymuje się około tygodnia, ponieważ wcale nie jest to lektura ani krótka, ani przyjemna, za to niezwykle istotna. Jest to ostatni moment, w którym można jeszcze zrezygnować z kredytu, przy następnej wizycie w oddziale banku dostaniemy gotową umowę, po której podpisaniu staniemy się właścicielami pieniędzy z kredytu (ale tylko pozornie, bo zgodnie z prawem bank nadal jest właścicielem pożyczonej kwoty) ale też niewolnikami odsetek, które prawdopodobnie przez najbliższe kilkadziesiąt lat będą nam uprzykrzały konstruowanie domowego budżetu.