rozliczenia w zakresie podatku VAT

firefox Jeszcze kilka lat temu modne było jeżdżenie na zakupy z przygranicznych miejscowości na drugą stronę szlabanu i tam kupowanie produktów wszelkiej maści. Od wody i masła przez rowery i sprzęt sportowy po samochody. Następnie na granicy upominano się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Proceder trwał w najlepsze, ale, jak zwykle, znaleźli się także nieuczciwi ludzie, którzy z istniejącej luki prawnej uczynili główne źródło zarobku i kupując rower za granicą otrzymywali zwrot podatku VAT, następnie oddawali rower do sklepu i zatrzymywali w kieszenie różnicę w cenie. Na dłuższą metę oczywiście żadne przepisy umożliwiające coś takiego nie mogły się utrzymać więc obecnie nie ma już możliwości zwrotu VAT przy takich przekrętach i odpadł kolejny przepis, który miał z założenia ułatwiać ludziom życie. Ponieważ jednak wciąż znajduje się spora grupa ludzi żyjących z szukania i wykorzystywania luk prawnych to zapewne w najbliższym czasie możemy usłyszeć o znikaniu kolejnych przyjaznych przepisów, które grupa ludzi wykorzystuje do nieuczciwego zarobku. Tak właśnie znikają przywileje prawne- szybciej niż niejeden z nas zdoła się o nich dowiedzieć.

Zwrot podatku

Stosunkowo często zdarza się, że urzędy skarbowe zmuszone są do wypłaty nadpłaconego podatku. Niewielu jednak podatników wie, co należy zrobić, jeśli czas mija a pieniędzy z urzędu skarbowego na koncie ani widu, ani słychu. Jeśli przez określony czas nie doczekamy się zwrotu nadpłaconego podatku to wówczas należy złożyć odpowiednie podanie o zwrot podatku wraz z należnymi za okres zwłoki odsetkami. Zwrot podatku podatnik otrzyma na konto bankowe lub przekazem pocztowym, zgodnie z dokumentami złożonymi w US. Czas na przelanie zwrotu podatku to sześćdziesiąt dni. W pewnych uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec skróceniu do dwudziestu pięciu dni, albo wydłużyć się, Jelni zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli postępowanie takie wykaże całkowitą zasadność wniosku podatnika to wówczas urząd skarbowy ma obowiązek bezzwłocznie przekazać na wskazany rachunek bankowy kwotę nadpłaconego podatku powiększoną o odsetki należna za okres zwłoki. Zwrot podatku jest normalną procedurą, koniecznością ze względu na obowiązujące przepisy prawne, które dążą do zmniejszenia biurokracji, co jednak, jak widać, nie zawsze się udaje.