Umowa handlowa - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine


Umowa handlowa

firefox Podstawowym źródłem dochodów każdej (prawie) rodziny, jest praca jednego lub obojga z małżonków. Za wykonaną pracę pracownik otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Wszelkie obowiązki i przywileje pracownika są zawarte w umowie o pracę, jaką podpisał on ze swoim pracodawcą. Jest kilka rodzajów takich umów. Może być umowa na czas nieokreślony, czas określony, umowa na okres próbny czy na zastępstwo. Zawsze jednak niesie z sobą pewne obowiązki. Za nie przestrzeganie ich grozi zerwanie umowy z winy pracownika, co najczęściej skutkuje tak zwanym "wilczym biletem". Z takim dokumentem trudno będzie znaleźć następną pracę, nie wspominając już o żadnym odpowiedzialnym stanowisku. Umowę o prace sporządza się w formie pisemnej w dwóch (lub więcej) jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. W takiej umowie poza nazwą pracodawcy i nazwiskiem pracownika powinna znaleźć się data zawarcia umowy, określenie miejsca i czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Dzięki temu będziemy w stanie egzekwować swoje prawa.

Umowa – zlecenie

W Polsce bardzo popularna stała się umowa zlecenia. Poza etatem w ramach dodatkowych zmian, pracownicy podpisują taką umowę z pracodawcą na określonych warunkach. Na czym polega zawieranie tego typu umów? Umowa taka jest podpisywana na wykonanie czynności. Może być to czas wykonania usługi, może być na ogólnie pojęte wykonanie, na przykład remontu. Kiedy czynność zostaje wykonana tak, jak było to określone w umowie, wtedy umowa wygasa. Oczywiście w umowie powinna być określona wysokość wynagrodzenia (bądź też jego brak). Strony w tego typu umowach nazywa się zleceniodawcami (tymi, którzy zlecają pracę) i zleceniobiorcami (tymi, którzy prace wykonują. Ważne też jest, że przedmiot umowy nie musi być czynnością dokonaną. Dla przykładu, nie musi być to namalowanie fresku na ścianie. Może to być umowa pracy na nieco innych zasadach, wtedy jednak umowa podpisywana jest na jakiś czas. Kiedy on minie, umowa wygasa. Oczywiście, można podpisać koleją. Z umów zlecenia odkłada się nieco inne podatki niż z umowy o pracę.