Testament

firefox Wielu ludzi nie sporządza testamentu w ogóle, licząc na to, że „jakoś to będzie”. Tym czasem jego przygotowanie jest proste i może oszczędzić naprawdę wielu trudów. Po pierwsze testament można spisać samodzielnie. Musi być to jednak opatrzony datą dokument podpisany przynajmniej nazwiskiem i w całości napisany ręcznie. Drugą możliwością jest odpłatne sporządzenie testamentu przez notariusza. Istnieje też możliwość ustnego wyrażenia ostatniej woli, jednak ludzie nie zawsze kierują się szlachetnymi uczuciami, więc w trosce o spokój spadkobierców lepiej skorzystać z którejś z wcześniejszych opcji. Ustne oświadczenie musi zostać złożone w obecności trzech świadków a następnie podpisane przez przynajmniej dwóch spośród nich i spadkodawcę. Podpisu spadkodawcy może zabraknąć, ale wówczas w ciągu pół roku świadkowie muszą przed sądem uzgodnić treść oświadczenia. Oczywiście testament nie jest dokumentem dowolnym, związane z nim wymagania są uregulowane prawnie i niedopełnienie któregoś z formalnych wymogów może doprowadzić do opóźnienia realizacji testamentu lub nawet unieważnienia samego dokumentu. Dlatego warto o spisaniu testamentu pomyśleć wcześniej.

Finanse firmowe

Jedno z najczęściej powtarzanych kłamstw? Rzekomo będąc właścicielem firmy ma się prawo do całego jej majątku. Ilość takich sytuacji jest raczej minimalna, ponieważ firma jest praktycznie zawsze czyimś wierzycielem. Nie jest więc tak, że wypracowany zysk może trafić do kieszeni przedsiębiorcy. M on za to obowiązek dbać o przedsiębiorstwo, modernizować je, rozwijać i przystosowywać do określonych warunków działalności. Są to obowiązki zapisane w odpowiednich przepisach, więc właściciel firmy jest zobligowany to ich wykonania pod groźbą odpowiedzialności karnej. Wbrew powszechnej opinii swoboda manewru firmowymi pieniędzmi jest raczej ograniczona, natomiast przedsiębiorca z owych manewrów może zostać rozliczony przez wiele instytucji. Zawsze natomiast musi mieć zabezpieczone wszystkie wierzytelności, tak, aby w przypadku kłopotów finansowych firmy mógł je pokryć. Z drugiej strony nawet bez regulacji prawnych pewne posunięcia byłyby oczywiste, bo dyktowane przez zdrowy rozsądek. Nie jest natomiast rozsądnym przywłaszczanie sobie całego zysku, za który można udoskonalić przedsiębiorstwo. Idea prowadzenia firmy tylko dla pieniędzy pochodzi z poprzedniej epoki i dziś nie ma już racji bytu.

e-urząd a finanse

Od jakiegoś czasu powoli narasta atmosfera napięcia wokół elektronicznej obsługi petentów na przykład w urzędach miast. Do tej pory jedyne co można w sieci załatwić to znaleźć wzory dokumentów, ale i tu- nie wszystkich. Dlaczego? Ciężko orzec i chyba nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie. Tymczasem za niespełna rok wiele spraw ma być możliwych do załatwienia bez wychodzenia z domu. Choć będą to raczej formalności nieznaczne to traktuje się je jako krok na drodze do stworzenia całego systemu administracji elektronicznej. Ciekawe w jaki sposób jej wprowadzenie wpłynie na finanse. Raczej wątpliwe, żeby w związku z przejściem na system internetowy zniknęły lub zmniejszyły się jakiekolwiek opłaty- a powinny, bo obsługa e-wniosku kosztuje znacznie mniej niż przeprowadzenie papierowego dokumenty przez kilka czy kilkanaście biurek i jeszcze odesłanie decyzji do wnioskodawcy. Z drugiej strony zdumiewa fakt, jak łatwo urzędy poradziły sobie z pobieraniem wirtualnych opłat, a jak opornie postępuje wprowadzenie e-wniosków. Przecież powiązanie ze sobą tych dwóch funkcjonalności, które na pewno będą występowały łącznie, rozwiązuje połowę problemów legislacyjnych.