Sposób rozmowy z potencjalnym klientem - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Sposób rozmowy z potencjalnym klientem

firefox W rozmowie z klientem warto wykorzystać wiedzę, jaką się ma na jego temat. Szczególnie pomocne jest to w pierwszej fazie rozmów, kiedy przełamujemy lody i zdobywamy zaufanie klienta. Jeśli wiesz, że Twój klient interesuje się nurkowaniem, wykorzystaj to w rozmowie. Jeśli interesujesz się tym samym - świetnie! Możecie porozmawiać na ten temat, wymienić poglądy, doświadczenia. Zobaczysz, że sedno rozmów - np. podpisanie kontraktu, wcale się nie oddala, wręcz przeciwnie, w najmniej spodziewanym momencie Twój klient może wrócić do tematu i złożyć upragniony podpis. Jeśli obszar zainteresowań Twojego klienta nie pokrywa się z Twoim, nie musisz od razu być fachowcem w tej dziedzinie - jeśli będziesz udawał, że tak jest, prędzej czy później jakiś szczegół rozmowy, np. niefachowe sformułowanie, może Cię zdradzić. Natomiast żywe zainteresowanie opowieściami klienta da pożądany efekt. Oprócz informacji na temat zainteresowań klienta ważna jest także znajomość ważnych zdarzeń z jego życia czy ważnych dat. Np. jeśli wiesz, kiedy ma urodziny, a akurat przyszło Wam rozmawiać - złóż mu życzenia. Bardzo ważna jest też pamięć o poprzednich rozmowach. Jeśli rozmawiasz po raz kolejny na jakiś temat z klientem - wspomnij o poprzednich jego wypowiedziach.

Stres w pracy

Na pewno chociaż raz znaleźliśmy się w sytuacji, gdy w czasie rozmowy zamiast odwrócić się na pięcie i odejść – staliśmy i wysłuchiwaliśmy zdań, których wcale nie chcieliśmy usłyszeć, a zamiast krzyknąć – zniżaliśmy głos. Nie oznacza to, że powinniśmy zachowywać się niegrzecznie w stosunku do naszych rozmówców. Musimy być jednak świadomi konieczności znalezienia innej formy rozładowania napięcia. Stres jest reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania. Wiele sytuacji, z którymi spotykamy się w pracy, może być źródłem stresu. Do najczęstszych należy sposób przydzielania zadań. Chodzi tu zarówno o przeciążenie, jak i nadciążenie pracą, zbyt mało przerw w pracy, przedłużanie godzin pracy, przydzielanie pracownikom rutynowych czynności, prowadzących do zniechęcenia, nudy, brak szans na wykazanie się własną inicjatywą, pokazanie swoich umiejętności. Innym źródłem stresu w pracy są relacje między ludźmi. Brak wsparcia ze strony szefów i kolegów, atmosfera rywalizacji, nieufności wzmacniana przez przekonanie szefa o skuteczności zarządzania metodą „dziel i rządź”.

Świadczenia chorobowe

Jednym z obowiązków, jakie spoczywają na pracodawcach, jest obliczanie i wypłacanie pracownikom świadczeń w razie choroby. Niektórzy muszą wypłacać tylko wynagrodzenie za okres choroby, inni jeszcze dodatkowo zasiłki. Świadczenia pieniężne w razie choroby przysługują wszystkim podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, czyli pracownicy i członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych. Pracodawca zobowiązany jest do wypłacania pracownikowi w razie jego niezdolności do pracy spowodowanej chorobą bądź odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną wynagrodzenia łącznie za okres do 35 dni w roku kalendarzowym. Ze świadczeniami chorobowymi wiążą się również świadczenia rehabilitacyjne. Przysługują one ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, od warunkiem że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie przez niego zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.