Umowa na okres próbny - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Umowa na okres próbny

firefox Większość z pracowników zapewne miała już do czynienia ze specyficzną formą umowy o pracę, jaką jest umowa na okres próbny. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem może być ona zawarta tylko raz i obowiązywać prze okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Jeśli pracownik po pewnym czasie rozwiąże stosunek pracy z pracodawcą i w procesie kwalifikacyjnym na inne stanowisko jego kandydatura zostałaby zaakceptowana, wówczas dopuszczalne jest podpisanie przez pracodawcę i pracownika kolejnej umowy na okres próbny. Ma ona za zadanie praktyczne sprawdzenie umiejętności pracownika dająca możliwość przerwania współpracy z nim po okresie obowiązywania umowy, jeśli jakość wykonywanej pracy będzie zbyt silnie odbiegała od wytycznych przedstawionych przez pracodawcę. Jeśli natomiast wykonane zadania będą satysfakcjonowały pracodawcę, wówczas może on podpisać z pracownikiem jakąkolwiek inną formę umowy o pracę, między innymi umowę na czas wykonania określonej pracy, umowę na czas określony, umowę na czas nieokreślony lub umowę na zastępstwo. Taka konstrukcja stosunku pracy umożliwia rzeczywiście wybór pracownika najlepiej spełniającego kryteria kwalifikacyjne pracodawcy.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

W różnych przypadkach pracodawca nie jest w stanie określić czasu, jaki będzie potrzebny pracownikowi do wykonania powierzonego mu zadania. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie często w przypadku prac sezonowych i dorywczych, ale niekiedy również w innych sytuacjach, kiedy zadanie jest dosyć skomplikowane, metoda rozwiązania problemu niekonwencjonalna lub po prostu wymagająca czasu, który nie da się dokładnie określić. Stosunek pracy powstały w momencie podpisania przez obie strony takiej umowy o pracę kończy się w momencie osiągnięcia określonego w umowie celu. Umowa na czas wykonania określonej pracy zostaje zrealizowana przez obie strony, stosunek pracy znika i możliwe jest podpisanie kolejnej umowy o pracę. Często w umowie tego typu znajduje się zapis konkretyzujący maksymalny czas wykonywania danego zadania wynikający z innych zobowiązań firmy lub ofert innych pracowników czy podwykonawców, którzy termin zakończenia zadania zadeklarowali. Nie jest to forma umowy stosowana zbyt często, niemniej jednak pojawia się w pewnych dziedzinach, więc warto się zapoznać ze wzorami takich umów, aby wiedzieć, na jakie zapisy należy zwrócić baczniejszą uwagę.