Powrót obligacji - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Powrót obligacji

firefox Jeszcze kilka lat temu obligacje skarbowe były bardzo popularne. Później, po pojawieniu się na rynku funduszy inwestycyjnych, odeszły na pewien czas do lamusa, aby teraz z powrotem wracają na usta inwestorów. Okazują się być bardzo odporne na wahania kursowe, stabilne, bezpieczne i przede wszystkim proste w obrocie. Obligacje są specyficznymi papierami wartościowymi, które stanowią jednocześnie swoiste potwierdzenie, że ich nabywca udziela emitentowi pożyczki w pewnej ściśle określonej kwocie. Obecnie obligacje są coraz częściej kupowane. Po części wynika to z dość intensywnej kampanii reklamowej, po części wzrostu świadomości inwestycyjnej klientów banków. Pewną rolę odegrał tu także na pewno kryzys, który sprawił, że inwestycje w akcje i w waluty przestały być najbardziej opłacalnymi. Obecnie dużą część obligacji kupuje się i sprzedaje za pośrednictwem internetu i telefonu, więc jest to duże uproszczenie dla inwestorów. Wszystko to sprawia, że obligacje są coraz bardziej popularne, niezależnie od zysków, jakie przynoszą- liczy się to, że zysk jest pewny, ponieważ gwarantowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, a większy niż na standardowej lokacie.

Obligacje a inne produkty finansowe

Co sprawia, że obligacje wyglądają atrakcyjnie na tle innych produktów finansowych? Takich cech jest stosunkowo dużo. Nad lokatami obligacje skarbowe mogą górować na przykład wysokością zysków. Oprocentowanie obligacji może przewyższać oprocentowanie lokat nawet dwukrotnie. Zdecydowanie niższy zysk natomiast mają w porównaniu z akcjami i wieloma funduszami inwestycyjnymi. W tym przypadku bowiem zaletą lokat będzie nie wysokość oprocentowania, ale bezpieczeństwo inwestycji. Lokaty, w przeciwieństwie do akcji czy funduszy inwestycyjnych gwarantują zysk. O ile akcje mogą być bardzo dochodowe to wciąż pozostaje duże ryzyko wahań kursowych, które w przypadku obligacji nie istnieje, ponieważ oprocentowanie dłużnych papierów wartościowych jest zazwyczaj stałe. O ile na fundusz inwestycyjny trzeba początkowo wpłacić od dwustu złotych, tańsze są ewenementem, na lokatę od tysiąca to cena jednej obligacji skarbowej jest stała i wynosi sto złotych, dzięki czemu stały się one popularne również wśród osób, których oszczędności są bardzo skromne. Dodając do tego łatwość zakupu i zbycia obligacji, otrzymuje się całkiem przyjazny instrument inwestycyjny.