Pomysł na firmę - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Pomysł na firmę

firefox Dobry pomysł na własny biznes to klucz do osiągnięcia sukcesu. Podstawą każdego działania jest idea, jednak nawet genialny pomysł musi zostać dobrze przemyślany i zweryfikowany przez szereg metod badawczych. Aby rozpocząć własną działalność, musimy wiedzieć, w co i jak zainwestować. Przedsiębiorca zaczyna od pomysłu, ale musi również umieć wprowadzić go w życie i modyfikować w miarę potrzeb. Żyjemy w czasach, gdy otwarcie własnej firmy to nie problem. Ale utrzymanie się na rynku to już zupełnie inna sprawa. Aby odnieść sukces, trzeba dokładnie przeanalizować produkt lub usługę wprowadzane na rynek oraz nasze możliwości. Jedynie oferta innowacyjna ma szansę przebicia i zdobycia szerszego grona nabywców. Zanim rozpoczniemy rejestrację własnej firmy, 10 razy przemyślmy i przeanalizujmy swój pomysł, szukając jego słabych stron. W swoich założeniach musimy uwzględnić rodzaj oferowanych produktów i usług, wielkość rynku i popytu, działającą konkurencję, możliwości finansowe oraz kalkulację kosztów, a także sposoby promocji i reklamy. Dopiero po rozpatrzeniu tych aspektów zacznijmy załatwiać formalności związane z założeniem własnej firmy.

Zgłoszenie nowej firmy

Aby rozpocząć działalność jako jednoosobowy podmiot gospodarczy, musimy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy i złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Najpóźniej w terminie do 14 dni otrzymamy zaświadczenie o wpisie naszej firmy do ewidencji. Składając wniosek, uiszczamy opłatę administracyjną. Jej wysokość ustalana jest przez rady gmin i miast i waha się w zakresie 70 - 100 złotych, natomiast każda zmiana podlega opłacie w wysokości 50 złotych. Osoby bezrobotne, rozpoczynające działalność gospodarczą, są zwolnione z tej opłaty, jednakże muszą dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Pracy, że są w nim zarejestrowane. Jeżeli planujemy prowadzenie działalności w postaci spółki cywilnej, to każdy ze wspólników musi uzyskać osobny wpis do ewidencji. We wnioskach każdy ze wspólników wpisuje jednak taką samą nazwę firmy. Oczywiście może również nastąpić sytuacja, gdy nie otrzymamy wpisu do ewidencji. Stanie się tak, gdy przedmiot działalności byłby niezgodny z prawem (reguluje to ustawa o Prawie działalności gospodarczej), błędnie lub niezgodnie z prawdą wypełniony został wniosek o wpis do ewidencji lub gdy wobec przyszłego przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej, którą chce zgłosić.