Obszar działania - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Obszar działania

firefox Nowo powstająca firma nie może być po prostu podmiotem prawa handlowego rzuconym w otchłań wolnorynkowej gospodarki. Każdy biznes musi mieć ściśle określony zakres działania. Z jednej strony jest to wymóg prawny, z drugiej po prostu objaw zdroworozsądkowego podejścia do rzeczywistości. Nie można zaspokoić wszystkich potrzeb każdego klienta. Chodzi raczej o to, aby zaspokajać tylko potrzeby pewnego rodzaju, ale robić to skutecznie. Służą temu różne narzędzia. Po pierwsze, określany już przy rejestracji działalności gospodarczej, zakres działania. Branża, w której będzie działało przedsiębiorstwo zakreśla jednak tylko najbardziej ogólne ramy jego funkcjonowania Równie ważne jest zdefiniowanie grupy odbiorców, do których adresowane będą produkty lub usługi danej firmy. Wszystko to jest dynamiczne, może zmieniać się pod wpływem różnych czynników, niemniej jednak bardzo istotne jest, aby kontrolować sytuację na rynku i w razie potrzeby szybko i sprawnie dostosowywać się do niej poprzez odpowiednie zmiany obszaru działania przedsiębiorstwa. Nie chodzi o to, żeby na najmniejszy ruch na rynku reagować jego redefiniowaniem, ale aby umieć odnaleźć się w warunkach dynamicznej gospodarki.

Nowoczesny pracodawca

Przyzwyczailiśmy się już do określenia „rekiny biznesu”. Jednoznacznie kojarzy się ono z ludźmi zdolnymi do niemal wszystkiego w celu osiągnięcia konkretnej korzyści. Zgodnie jednak z tym poglądem dzisiejszy dobry przedsiębiorca byłby najwyżej okoniem, ponieważ zgodnie z najnowszymi wytycznymi biznesowymi to nie zysk jest naczelnym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Firma ma za zadanie przede wszystkim spełniać oczekiwania klientów, natomiast przynoszenie dochodu jest niejako konsekwencją czy skutkiem ubocznym. Prawdziwy przedsiębiorca umie docenić nie tylko swój końcowy produkt, ale także pracę ludzi, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do jego powstania. Odchodzi się stopniowo od doktryny „czas to pieniądz” na rzecz rzetelnego, uczciwego i jak najdoskonalszego zaspokajania potrzeb klienta. Oznacza to, że nowoczesny pracodawca ceni nie tylko tych pracowników, którzy w bezpośredni sposób przyczyniają się do powstania finalnego produktu, ale także tych, którzy nie mając z nim styczności mają wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Takimi osobami są na przykład pracownicy biurowi. Nowoczesny pracodawca zdaje sobie sprawę, że każdy element firmy, każdy pracownik jest dla jej funkcjonowania bardzo ważny.

Nowoczesny pracownik

Nowoczesne przedsiębiorstwa to zespoły różnych ludzi, którzy nawzajem są sobie potrzebni, powinni więc móc an sobie polegać. Nie ma zupełnie zastosowania podejście z poprzedniej epoki, w której można było być specjalistą od robienia wszystkiego. Dziś jest się specjalistą w swojej dziedzinie, i jako taką osobę właśnie zatrudnia nas pracodawca. Właściciel firmy i pracownicy są ze sobą związani przez różne umowy, układy i regulaminy. Tymczasem często zdarza się, że pracownicy reprezentują postawę wybitnie roszczeniową, uważając, że wypłata należy się im niezależnie od tego, jak dobrze wykonują swoją pracę. Nowoczesny pracownik przede wszystkim pracuje dlatego, że chce pracować i w związku z tym stara się swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej potrafi, i jeżeli pracodawca również jest człowiekiem rozumiejącym podstawy współczesnej przedsiębiorczości to na pewno będzie umiał docenić wysiłek pracownika. Nie do pomyślenia jest sytuacja, w której pracownik nie robi nic, poza wykrzykiwaniem haseł o podwyżkach, równości i sprawiedliwości społecznej, podczas gdy nie wykonuje swoich obowiązków względem pracodawcy. Ale do takiej sytuacji idealnej jeszcze dużo z obu stron Polakom brakuje.