Napoje dla pracowników - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Napoje dla pracowników

firefox Pracodawca musi zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania, określają przepisy zamieszczone w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Obowiązkiem pracodawcy jest też zapewnienie wody zdatnej do picia lub innych napojów – wszystkim pracownikom, natomiast wody i innych napojów (np. wody mineralnej, herbaty, soków owocowych) – pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych. Napoje zimne lub gorące przyznaje się w zależności od warunków wykonywanej pracy. W warunkach gorącego mikroklimatu, czyli takiego który charakteryzuje się temperaturą powyżej 25 stopni C oraz w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzenia powyżej 1000. Ponadto przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenie poniżej 10 stopni C lub powyżej 25 stopni C.

Finansowanie okularów do pracy przy komputerze

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Monitorem ekranowym jest urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Pracodawca ma obowiązek zakupić okulary korygujące, jeżeli pracownik przedstawi odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami danej firmy. Obowiązek nie powstaje, gdy pracownik przedstawi tylko zaświadczenie od okulisty. Wówczas jednak ma prawo zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na badani profilaktyczne, a w razie potwierdzenia ustaleń okulisty podczas tych badań pracodawca ,a obowiązek dokonać refundacji zakupu okularów. Okulary do pracy przy obsłudze monitora ekranowego są okularami korygującymi, a nie okularami ochronnymi. Ich głównym zadaniem jest zapobieganie pogłębianiu się wad wzroku i zapewnienie wygody widzenia.

Posiłki profilaktyczne dla pracowników

Pracodawca musi zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Posiłek profilaktyczny powinien składać się z jednego dania gorącego i być wydawany w czasie regulaminowych przerw w pracy – w zasadzie po 3 lub 4 godzinach pracy, aby zrównoważyć wydatkowaną w tym czasie energię. Podczas pracy w gorącym mikroklimacie wysiłek jest wyższy niż podczas takiej samej pracy w warunkach komfortu cieplnego. Dlatego też w takich warunkach uzasadnione jest podawanie posiłków pracownikom. Podobna sytuacja jest w czasie pracy w niskich temperaturach. Jeżeli pracodawca niema możliwości wydawanie posiłków profilaktycznych ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracowników pracy (np. przy pracach drogowych) lub ze względów organizacyjnych to może wtedy zapewnić pracownikom korzystanie w czasie pracy z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub dostarczać pracownikom produkty do samodzielnego przyrządzania posiłków profilaktycznych w czasie pracy oraz zapewnić pomieszczenie, w którym będą one przygotowywane.