Nowa ustawa o obligacjach - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine


Nowa ustawa o obligacjach

firefox Zarabianie na obligacjach jest krańcowo proste. Właściwie to, ile zyskamy, zależy tylko i wyłącznie od momentu zakupu. Wynika to z tego, że oprocentowanie obligacji rośnie wraz ze stopami procentowymi i razem z nimi maleje. Jest to właściwie jedyny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, przymierzając się do kupna dłużnych papierów wartościowych. To oczywiście bardzo upraszcza inwestowanie, ponieważ nie wymaga od inwestora bezustannego śledzenia wielu różnych czynników, które kształtują ceny innych instrumentów finansowych. W związku z tym można łatwo wysnuć wniosek, że obligacje opłaca się najbardziej kupić pod koniec serii podwyżek stóp procentowych, najmniej zaś opłacalne jest to tuż przed początkiem serii wzrostów. To jedyna zasada, której należy się trzymać. Niezależnie od tego, w którym momencie zakupimy obligacje- podane wówczas oprocentowanie pozostanie niezmienne przez cały czas, więc w różnych sytuacjach mogą się opłacić nawet kupione w nieodpowiednim momencie. Oczywiście kupując jedną czy dwie obligacje, nie ma większego znaczenia wysokość stóp procentowych, ponieważ różnica i tak będzie niewielka, ale jeśli przemnożyłoby się ją przez większą ilość obligacji to można uzyskać pokaźny zysk.

Czy obligacje są dla mnie

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek inwestycji należy sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie o sensowność inwestycji w dany instrument finansowy. Ta żelazna zasada dotyczy również inwestycji w obligacje. Niestety wśród Polaków wciąż przeważa pogląd, że inwestowanie jest jedynie zabawą bogaczy. Nic bardziej mylnego. Gdyby prawda wyglądała w ten sposób to cena jednej obligacji nie wynosiłaby stu złotych a grube tysiące. Tymczasem obligacje stworzono właśnie z myślą o drobnych inwestorach. Nie ma granicy, którą trzeba osiągnąć aby inwestować, pod warunkiem, że inwestujemy wielokrotności stu złotych. To niska granica w porównaniu z innymi instrumentami. Nie ma też żadnej określonej daty, przed którą nie wolno zbyć obligacji. Choć są one z definicji określone na pewien czas to istnieje możliwość ich zbycia przed datą wykupu. Przy tym nie traci się wówczas wypracowanych odsetek. Jedynie czteroletnie obligacje indeksowane działają w tym zakresie nieco inaczej, ale zasadniczo obligacje są instrumentem dla każdego. Także dla osób, które niezbyt dobrze znają się na ekonomii czy gospodarce. Wystarczy tylko chcieć coś zmienić w swoim budżecie i więcej nie trzeba.