Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym - Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine


Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym

firefox Wśród wielu rozlicznych umów cywilnych, jakie oferuje nasze prawo, dość nietypowym zjawiskiem jest umowa o dzieło. Jest to umowa określona tak dokładnie jak tylko się da, wliczając w to nierzadko dokładne szczegóły owego dzieła, na które jest podpisana. Umowę o dzieło podpisuje się na określoną czynność z określonym skutkiem i za określone wynagrodzenie, umieszczone w treści samej umowy. Umowa wygasa po dokonaniu czynności i oddania efektów podejmowanych działań, za porozumieniem stron, kiedy jedna ze stron z jakiś poważnych powodów nie jest w stanie się z umowy wywiązać, lub też przez zerwanie umowy przez jedną ze stron na podstawie nie dotrzymania jej warunków. Wysokość wynagrodzenia nie musi być przedstawiana w formie kwotowej. Pracodawca może w umowie określić jasno system, jakim będzie się posługiwał po odebraniu pracy zleceniobiorcy. Może to być profesjonalizm zleceniobiorcy, szybkość wykonania, dokładność, estetykę czy wielkość, skuteczność i funkcjonalność, w zależności od tego, czym jest przedmiot umowy.

Umowa kupna – sprzedaży

Kiedy chcemy kupić samochód, dom czy jakąkolwiek inną przyjemność, wtedy powinniśmy spisać umowę kupna - sprzedaży. Taka umowa będzie równoznaczna z potwierdzeniem zakupu, coś jakby rachunek. W umowie takiej powinny znaleźć się nazwiska stron umowy (kupca i sprzedającego), oraz wszelkie detale przedmiotu umowy. Jeśli ma to być samochód, musi się znaleźć marka, pojemność silnika, kolor nadwozia, numer rejestracyjny samochodu, numer silnika, przebieg i inne szczegóły techniczne niezbędne do określenia wartości pojazdu. Umowę taką sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich dla kupca, drugi dla sprzedającego. Musi się w niej znaleźć, oczywiście, cena, którą kupiec zapłacił za przedmiot umowy. Jeśli sprzedający podkłada nam już gotową umowę, przeczytajmy ją szczegółowo, nawet te fragmenty napisane drobnym druczkiem. To bardzo ważne, jeśli nie chcemy zostać oszukani. Jeśli już kupujemy samochód lub inny przedmiot tego typu, sprawdźmy kompletność dokumentów pojazdu. Są one niezbędne do zarejestrowania auta.