Biznes i Finanse | Fabrikonmagazine

Atrakcyjna firma

firefox Bez wątpienia uzyskanie ogólnie znanych certyfikatów podnosi prestiż firmy i czyni ja atrakcyjniejszą zarówno dla podwykonawców jak i odbiorców towarów czy usług. Jednym z prestiżowych certyfikatów, które można zdobyć bez wielkiego wysiłku i praktycznie niewielkim kosztem jest certyfikat systemu ISO 9001. Oczywiście można zlecić dokumentację systemu firmie konsultingowej i wydać na to olbrzymie pieniądze, ale z powodzeniem można przeprowadzić to samemu. Podstawą w tym systemie jest polityka jakości, która musi stać się częścią strategii firmy. Aby udowodnić, ze tak jest w rzeczywistości tworzy się zapisy jakości wykazujące zgodność działań firmy z normą ISO. Zapisy te jednak nie są tworzone odgórnie, ale przez pracownika, który dokumentuje efekty swoich działań. Po drugie tworzy się odpowiednie procedury. Umiejętne napisanie procedury wymaga pewnej wiedzy, ale podstawy można zdobyć w ogólnodostępnych źródłach. Najtrudniejszym elementem systemu jest organizacja nadzoru nad dokumentami ISO 9001: 2000 przebiegający z użyciem odpowiednich programów lub sposobu postępowania. Na koniec warto gotowy projekt przedstawić firmie konsultingowej, która oceni go pod względem formalnym.

Poszła plota w naród

Legendarne słowa z kabaretu mogą stać się pomocne przy tworzeniu pozycji firmy na rynku. O ile już od szkoły podstawowej uczy się, że plotka jest czymś złym, o tyle w zasadach marketingu przy spełnieniu odpowiednich założeń i poszerzeniu definicji można plotkę wykorzystać jako motor działaś firmy i mechanizm służący podniesieniu jej atrakcyjności. Zgodnie z definicją marketingową, plotka to dobro, które krążąc wśród określonej grupy osób zwiększa wartość osoby dodającej dane. W praktyce oznacza to, ze im dłużej dana plotka krąży w środowisku tym wyższa pozycja osoby, która plotkę stworzyła i później kontroluje zawarte w niej informacje. Informacje oczywiście muszą być prawdziwe, na przykład, że „w przyszłym miesiącu moja firma X obniży ceny swoich produktów o dziesięć procent”. Założę się, że taka plotka po jakimś tygodniu będzie przekazywana jako „Słuchaj, ta firma X jest świetna, obniżają swoje ceny coś koło dziesięciu procent!”. Słowo „świetna” jest kluczem do sukcesu oraz reklamą jednocześnie. Tak skonstruowana plotka wykorzystuje naturalne mechanizmy przekazywania informacji, nie robi nikomu krzywdy i w dodatku jest całkowicie etyczna! A jaka skuteczna!